THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES
Ao~..... Minna hajimemashite \^o^/ Hope it will be useful for our live ^^

Kamis, Februari 05, 2009

Hny Kpd Allah Qt Memohon...

Permohonan Makhluk Kepada Sesama Makhluk

Meminta kepada sesama makhluk (meminta pada orang lain) pada prinsipnya adalah haram, tetapi dibolehkan jika dalam kondisi darurat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang meminta-minta kepada manusia sementara ia memiliki apa yang mencukupinya, maka ia datang pada hari Kiamat dalam keadaan muka terkoyak, tercakar, dan tergaruk.” (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa’I, dll.)

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak halal meminta-minta kecuali bagi orang yang dililit hutang, orang yang dibebani diyat, atau kefakiran yang menghinakan.” (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa’I, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad)

Memohon Kepada Allah

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan agar mencukupkan diri meminta hanya kepada Allah dan larangan meminta kepada makhluk. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, “Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 7-8)

Dalam ayat yang lain, Allah Ta’ala berfirman, “Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (QS. Yusuf: 86)

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon (pertolongan) maka mohonlah kepada Allah.” (HR. At-tirmidzi, Abu Daud, Ath-Thabrani, dll.)

Jika seseorang memohon sesuatu kepada Allah, maka ia telah menjadi hamba Allah. Sedangkan jika ia menggantungkan harapannya kepada sesama makhluk, maka ia telah menjadi hamba makhluk. Tidaklah pantas seorang hamba yang mukmin menggantungkan harapannya kepada sesuatu yang lemah.

Sumber:

Tazkiyatun Nafs, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Darus Sunnah

0 komentar:

My Mood


Cute Purple Flying Butterfly


 
Copyright© All Rights Reserved ukhovi.blogspot.com