THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES
Ao~..... Minna hajimemashite \^o^/ Hope it will be useful for our live ^^

Senin, Juli 18, 2011

Shalat Rawatib

Shalat Rawatib adalah shalat sunah yang dikerjakan baik sebelum shalat fardhu maupun sesudahnya. Jika dikerjakan sebelum shalat fardhu, maka dinamakan shalat sunah rawatib qabliyah. Sedangkan jika dikerjakan sesudahnya, maka dinamakan shalat sunah rawatib ba'diyah.
Ditinjau dari segi kepentingannya, shalat sunah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu: shalah mu’akkad dan ghairu mu’akkad.

a. Shalat sunah rawatib mu'akkad'
Shalat sunah rawatib mu 'akkad adalah shalat sunah rawatib yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena sangat penting. Shalat sunah rawatib mu'akkad ada 10 rakaat, yaitu:
- 2 rakaat sebelurn. shalat subuh
- 2 rakaat sebelum shalat zhuhur
- 2 rakaat sesudah shalat zhuhur
- 2 rakaat sesudah shalat maghrib
- 2 rakaat sesudah shalat isya
Rincian tsb berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:
“Dari Abdillah bin Umar, ia berkata: ‘Saya ingat mengenai Rasulullah SAW mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelah Zuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh.” (H.R. Bukhari Muslim)

b. Shalat sunah rawatib ghairu mu'akkad
Shalat sunah rawatib ghairu mu'akkad adalah shalat sunah rawatib yang dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi tidak sepenting shalat sunah rawatib mu'akkad. Yang termasuk shalat sunah rawatib ghairu mu'akkad adalah:
- 2 rakaat sebelum shalat zhuhur
- 2 rakaat sesudah shalat zhuhur
(Jadi shalat sunah rawatib zhuhur terdiri atas 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahhya)
- 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum ashar
(Jika 4 rakaat, maka boleh dikerjakan dengan satu kali salam atau dua kali salam)
- 2 rakaat sebelum shalat maghrib
- 2 rakaat sebelum shalat isya
Masing-masing berdasarkan rincian hadist-hadist berikut:
Dari Ummu Habibah: “Nabi SAW bersabda: Barangsiapa mengerjakan empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat sesudahnya maka Allah mengharamkan baginya dari api neraka.” (H.R. Tarmizi)
“Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Allah memberi rahmat kepada orang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum shalat Asar” (H.R. Tarmizi)
Hadist Nabi Muhammad SAW: “Dari Abdullah bin Mughafal, Nabi SAW bersabda: Shalatlah kamu sebelum Maghrib, shalatlah kamu sebelum Maghrib. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga kalinya bagi yang menghendakinya.” (H.R. Bukhari)

0 komentar:

My Mood


Cute Purple Flying Butterfly


 
Copyright© All Rights Reserved ukhovi.blogspot.com